Vårtor och hudutväxter

Åldersfläckar, vårtor och hudutväxter kan vara missprydande. I de flesta fall är de ofarliga, men irriterande och besvärliga. Det finns ett enkelt sätt och säkert sätt att avlägsna dessa med hjälp av Kryopen. På under 20 sekunder kan vi frysa bort fibros, vårtor, åldersfläckar, pigmentfläckar, fettknölar, skintags med mera. 

Behandlingen är effektiv och säker och skadar inte frisk vävnad. Oftast krävs det 1-3 behandlingar beroende på utväxtens storlek. Färgade utväxter ska ALLTID kontrolleras av läkare före behandling. 

Efter behandlingen:

En brännande och stickade känsla kan kvarstå några minuter efteråt. En blåsa kan bildas, men den lägger sig inom max några dagar. Det kommer också att bildas en sårskorpa som faller bort av sig självt inom två veckor. Pilla inte bort sårskorpan. Helt läkt är skadan efter 2-6 veckor. 

Känner du dig tveksam eller har frågor kring din behandling kand du läsa mer om våra vanligaste frågor och svar här. Vill du ha personlig rådgivning så finns vi alltid till hands.

Maila oss på: info@klinikvillastan.se eller ring 033-10 40 00