Svettbehandling

Svettbehandlingar Borås

Cirka 3% av befolkningen lider av onaturligt hög svettproduktion som inte är relaterad till stress eller nervositet. Oftast är det en överproduktion i armhålor, handflator eller ansikte. På Klinik Villastan i Borås behandlar vi överproduktion av svett effektivt med hjälp av läkemedlet Botulinumtoxin, även kallat Botox / Azzalure. Botulinumtoxin är ett registrerat läkemedel som är godkänt av Socialstyrelsen och Läkemedelsstyrelsen för medicinsk och kosmetisk användning. 2003 blev det också godkänt för behandling av svett.

Behandlingen med botox mot hyperhidros:

Botulinumtoxin injiceras med små, tunna nålar där svettkörtlarna finns. Vid behandling i ansikte och armhålor krävs ingen bedövning. Vid behandling av händer krävs oftast bedövning, men det är individuellt. Efter behandlingen blir man oftast helt fri från problemen. Effekten varar i 3-12 månader, och därefter krävs ny behandling. Två veckor efter behandlingen kommer man på ett återbesök för att komplettera vid behov. Produktionen av svett ökar inte på andra ställen på kroppen i och med behandlingen. Vi rekommenderar att behandlingen alltid föregås av en konsultation. Om det inte finns några hinder sker den ofta i samband med behandlingen. Behandlingen kan utföras när som helst på dagen och tar ca 30-60 minuter inklusive konsultation.

Före/efter din svettbehandling:

Före:

Du bör inte ha feber eller sjukdomskänsla i kroppen. Inte heller ha kvisslor eller finnar på injektionsområdet, eller pågående herpesinfektion. Du får heller inte vara gravid eller amma.

Efter:

Eftersom Botulinumtoxin verkar muskelavslappnande kan man uppleva svaghet i handens muskulatur, men detta är övergående och blir bättre efter ett par veckor. Du ska inte trycka eller massera på behandlade injektionsområden, inte heller träna eller bada bastu under ett dygn efter behandlingen för att minska risken för oönskade effekter. Man kan få lätt rodnad och uppleva ömhet.

Så här vet du om du lider av Primär Hyperhidros:

Långvariga besvär

Tidig debut

Ärftlighet

Bilateral svettning, tex i bägge armhålorna

Ingen svettning nattetid

 

Känner du dig tveksam eller har frågor kring din behandling kan du läsa mer om våra vanligaste frågor och svar här. Vill du ha personlig rådgivning så finns vi alltid till hands, du hittar oss på Övre Kvarngatan 30 i Borås.

Maila oss på: info@klinikvillastan.se eller ring: 033-10 40 00