Tandgnissel

Tandpressning och tandgnissel är vanligt och beror ofta på stress. Du kan även lida av någon form av nattstörning eller att du omedvetet biter ihop käkarna och pressar ihop tuggmuskeln under både dagen och natten. Det kan leda till spänningshuvudvärk, värk i käken, ansiktet och öronen och förslitningsskador på dina tänder. Även käkmuskeln kan bli förstorad och förändra utseendet på din haklinje. På Klinik Villastan kan vi effektivt behandla tuggmuskeln med läkemedlet Botulinumtoxin som verkar muskelavslappnande. I de flesta fall blir man helt symptomfri och effekten kvarstår i 4-6 månader. För att få ett bra och mer bestående resultat rekommenderar vi att man behandlar sig var 4.e månad under det första året. Om man använder bettskena, kommer man att successivt kunna klara sig utan den.

Botulinumtoxin är ett registrerat läkemedel som är godkänt av Socialstyrelsen och Läkemedelsstyrelsen för medicinsk och kosmetisk användning.

Vi rekommenderar att behandlingen alltid föregås av en konsultation. Om det inte finns några hinder sker den ofta i samband med behandlingen. Behandlingen kan utföras när som helst på dagen och tar ca 30-60 minuter inklusive konsultation.

Före/efter behandlingen av tandgnissel med botox:

Före:

Du bör inte ha feber eller sjukdomskänsla i kroppen. Inte heller ha kvisslor eller finnar på injektionsområdet, eller pågående herpesinfektion. Du får heller inte vara gravid eller amma.

Efter:

Du kan använda musklerna som vanligt direkt efter behandlingen. Du ska inte trycka eller massera på behandlade injektionsområden, inte heller träna eller bada bastu under ett dygn efter behandlingen för att minska risken för oönskade effekter. Du kan utan större besvär återgå till ditt vanliga liv. Ett återbesök sker 4 veckor efter behandlingen.

Känner du dig tveksam eller har frågor kring din behandling kan du läsa mer om våra vanligaste frågor och svar här. Vill du ha personlig rådgivning så finns vi alltid till hands, du hittar oss på Övre Kvarngatan 30 i Borås.

Maila oss på: info@klinikvillastan.se eller ring: 033-10 40 00